Aarhus Universitets segl

iClimate Initiativet

LIVE Kickoff workshop

Carlsbergbyen 8.november 2021

TILMELDING

iClimate Initiativets Klimaworkshop 2021

Over 100 danske virksomheder har henover foråret og sommeren afholdt en række sektorspecifikke webinarer med forskere fra AU omkring den danske klimalov. Spørgsmålet er, hvordan vi praktisk kan komme i mål med at reducere den danske CO2 udledning med 70%.

Nu vil alle deltagerne fra webinarerne samt forskere og andre interesserede på tværs af sektorer identificere:
1) De primære muligheder og barrierer, som virksomhederne ser i målsætningen
2) Hvilke teknologier, forskningsindsatser og udvikling virksomhederne ser behov for.

Workshoppen vil munde ud i en rapport og kontakt til stakeholders med konkrete bud på muligheder og behov samt en kortlægning af virksomhedernes muligheder for at få finansieret forskning og udvikling på klimaområdet. Skal din virksomhed med?