DPU

Aarhus Universitets segl

Om projektet

Living Labs - An Interventionist Ethnographic Approach to Technologies of the Future


Living Labs er en forsknings- og udviklingsmetode, der med fordel kan anvendes ved fx udvikling af ny teknologi. Metoden adskiller sig fra den traditionelle udviklingsmetode, hvor udviklingen af ny teknologi sker i lukkede laboratorier og fjernt fra brugernes dagligdag.

Projektet, der nu har opnået støtte, handler om de videnskabelige og samfundsmæssige udfordringer, der knytter sig til Living Labs. Der er tale om en ny designmetode, hvor slutbrugeren af et givent produkt bliver inddraget allerede i udviklinggsfasen. I praksis sker det ved at brugeren deltager i testfasen, og at denne testning bliver integeret i testpersonernes hverdagsliv og i vante omgivelser.

Projektet sigter dels mod at undersøge den vidensproduktion, som sker gennem Living Labs. Effekterne i forbindelse med udviklingen af ny teknologi skal undersøges. Desuden skal Living Labs som interventionistisk metode videreudvikles, så deltagerne - udover at teste ny teknologi - også vil blive inddraget som medborgere med mulighed for deltagelse i Living Labs som demokratiske fora. 

Projektet opfylder således ikke kun behovet for at integrere humanistiske analyser i udviklingen af bæredygtig og socialt robust teknologi, men sigter også mod at skabe nye teorier, begreber og metoder til at forstå nye teknologiske systemer samt at give folk mulighed for at deltage i en vedkommende offentlig debat om dem.

Projektet er støttet med 2,6 mio kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond. Pengene er bevilget til videreudvikling af forsknings- og udviklingsmetoden Living Labs.