Aarhus Universitets segl

Løgstrups kritik af Kierkegaard

Et opgør mellem Danmarks to største filosofisk-teologiske tænkere og kulturkritikere

Profil

Helt centralt i Løgstrups tænkning står opgøret med Søren Kierkegaard, hvor en række tråde i forfatterskabet samles. Der er her tale om et opgør mellem de to største danske filosofisk-teologiske tænkere, men til trods for dette er der indtil videre kun gennemført mindre studier af konflikten. Målet med nærværende projekt er derfor at råde bod på dette desideratum ved at gennemføre den første større og tilbundsgående undersøgelse af opgøret.

Tesen er, at Løgstrups Kierkegaard ikke er uformidlet, og at det derfor først gennem en fremlæsning af tidehvervsteologen Kristoffer Olesen Larsens kierkegaardske eksistensteologi bliver muligt at nå en dybere og adækvat forståelse af Løgstrups kritik. Hermed adskiller nærværende projekt sig fra de hidtidige undersøgelser, der enten mener, at Løgstrup misforstår Kierkegaard, eller, at han finder oversete træk hos Kierkegaard.

Del af forskningsenheden for Løgstrup-forskning

Projektet "Løgstrups kritik af Kierkegaard" er en del af forskningsenheden Løgstrup-forskning under forskningsprogrammet Kristendom og teologi i kultur og samfundInstitut for Kultur og Samfund.

Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation.