Aarhus Universitets segl

Nordisk Poesi

Nyt nummer af Nordisk Poesi!

I forlængelse af de tre workshops som Nordiske digtere og kritikere afholdte i Aarhus (oktober 2021), Oslo (april 2022) og Sundsvall (august 2022) med fokus på de poetiske arbejder af Pia Juul, Johan Jönson og Gunnar Wærness, er der netop udkommet et temanummer af Nordisk Poesi – tidsskrift for lyrikkforskning. https://www.idunn.no/journal/np  Nummeret er redigeret af Hans Kristian S. Rustad, med Dan Ringgaard, Sven Anders Johansen og Martin Glaz Serup som gæsteredaktører.

I lederen kan man læse mere om det hele, blandt andet om hvordan Nordiske digtere og kritikere i høj grad også har været et forsøg på at skabe en anden slags samtale om og med poesi, end den der typisk finder sted på universitet. På tværs af fag-, sprog- og landegrænser deltog en lang række forskellige digtere, oversættere, kritikere og akademikere fra fire-fem lande, uden på forhånd forberedte oplæg, i diskussioner og nærlæsninger. Heriblandt også hovedpersonerne selv.

At stille de akademiske rutiner på hovedet, har vi kaldt vores efter- og opfølgende overvejelser over formatet som indleder nummeret. Alt sammen inspireret af Vincent Broqua, Olivier Brossard & Abigail Langs arbejder med seminarrækken Poets & Critics der har fundet og finder sted i Paris siden 2010. Franskmændene bidrager til nummeret med ders erfaringer. Sissel Furuseth skriver om Gunnar Wærness. Anders E. Johansson skriver om Johan Jönsson. Og her skriver Gunnar Wærness og Johan Jönson selv om at deltage i Nordiske digtere og kritikere. Pia Juul havde givet tilsagn om at deltage i løjerne, men gik desværre pludseligt bort kort tid forinden. Steinar Opstad har skrevet om Pia Juuls digte.