Aarhus Universitets segl

Workshops

Om workshopsene


I vores workshop er de almindelige akademiske rutiner vendt på hovedet. Der er ingen oplæg. I stedet er der to dages åbne diskussioner mellem digtere, kritikere, forskere og andre interesserede om den inviterede digters bøger. Helt nede i teksterne og rundt omkring i det hele. Frem for at hver deltager præsenterer et oplæg som er lavet forud for workshoppen, ønsker vi at drage fordel af al den viden som er til stede i rummet, og udvikle ideerne sammen. Deltagere vil have forberedt sig ved at læse tekster som vi har delt ud på forhånd, og ved i det hele taget at gøre sig bekendt med det pågældende forfatterskab. Nogle vil være eksperter, andre bare nysgerrige. Alle er velkomne. Vi går efter et forum som er så åbent og inkluderende som muligt. Første dags morgen vil de fremmødte diskutere hvad de ønsker at bruge de to dage til. Efter middag den første dag og hele den anden dag deltager den inviterede digter i samtalen. På den første dags aften vil der være et offentligt oplæsningsarrangement med digteren og en af digteren udvalgt kollega. Efter hver workshop vil vi lægge forskelligt materiale ud på hjemmesiden for at dokumentere begivenheden. Vi opfordrer de deltagere der har lyst til at skrive et-eller-andet i forlængelse af workshoppen som kan lægges ud på hjemmesiden og måske indgå i senere publikationer.

Sundsvall 18-19. august 2022. Forfatter: Gunnar Wærness

https://oktober.no/Gunnar_Waerness