Aarhus Universitets segl

Undervisningsaktiviteter

Undervisning

  • Redskaber til at analysere interkulturelle udfordringer

Om

Forskning og samarbejde med virksomheder indgår som en vigtig komponent i udviklingen af kursusmoduler på de internationale uddannelser, der varetages af PINK. Undervisere tilknyttet PINK har udviklet kurser, der giver de studerende redskaber til at analysere interkulturelle udfordringer, som virksomhedspartnerne præsenterer, og tilegne sig interkulturelle kompetencer til at fremme interkulturelt samarbejde. Sådanne kompetencer vil styrke de studerendes muligheder for at arbejde i globale teams eller som kulturelle ’brokere’ i globale virksomheder. Gennem samarbejdet får virksomhederne adgang til den talentmasse, som uddannes på Aarhus Universitet. PINK er også i færd med at udvikle praktikforløb, hvor de studerende i virksomhederne vil kunne videreudvikle deres interkulturelle kompetencer.