DPU

Aarhus Universitets segl

Skabelse og oplevelse af meningsfuldhed
i overgang fra skole til oplæring

Om projektet

Med et fokus på elevernes oplevelse af meningsfuldhed i overgangen fra skole til oplæring er formålet med dette projekt at bidrage til, at flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse.  

Baggrunden for dette projekt er en central udfordring i erhvervsuddannelserne, nemlig at frafaldet er relativt stort, og at for få derfor gennemfører en erhvervsuddannelse. Frafaldsstatistikker for erhvervsuddannelserne viser, at en betydelig del af frafaldet sker i overgangen fra skole til første oplæringsforløb.

Det treårige forskningsprojekt gennemføres i regi af CEVEU. Undersøgelsen omfatter seks cases om overgang fra skole til oplæring fordelt på de to hovedindgange: ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ og ’Omsorg, sundhed og pædagogik’. Indenfor hver af de to hovedindgange udvælges tre erhvervsuddannelser. De udvalgte erhvervsuddannelser er hhv. landbrugsuddannelsen, gastronom, tjener, pædagogisk assistent, tandklinikassistent og social- og sundhedsassistent.

Samarbejdspartnere i projektet

Projektet gennemføres i regi af CEVEU, som er et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole og Institut for Kultur og Læring/ Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Desuden indgår Århus Universitet og Tænketanken DEA i samarbejdet.

Tidsplan for projektet

Projektet omfatter to faser, der gennemføres i 2022 henholdsvis 2023 og mulighed for en tredje fase, der gennemføres i 2024 og 2025. I alt løber projektet fra 2022-2025.

  • Fase 1: Pilotprojekt med fokus på elevers oplevelse af meningsfuld sammenhæng og meningsfuldhed (november 2022- marts 2023)
  • Fase 2: Kvalitativ undersøgelse af meningsfuldhed i overgang fra skole til oplæring (marts 2023-januar 2024)
  • Fase 3: Aktionsforskning: Med udgangspunkt i tidligere forskning og viden fra den kvalitative undersøgelse gennemføres aktionsforskning, hvor praktikere afprøver indsatser (2024-2025)