DPU

Aarhus Universitets segl

Småbørnsliv i det digitaliserede samfund

Om projektet


Formål

Projektet udgøres af 6 praksisnære studier, som samlet belyser, hvad den gennemgribende digitalisering af samfundet betyder for små børns liv og udvikling i og uden for pædagogiske institutioner. Projektet kortlægger omfanget af digitale medier i små børns liv hjemme og i dagtilbud og udforsker, hvordan de præger forskellige børns deltagelsesformer og sociale samspil, samt hvad digitaliseringen betyder for forældres og pædagogers samarbejde, praksis og idealer ift. børn og opdragelse.

Relevans

De sidste 15 år er samfundet blevet gennemdigitaliseret med omfattende konsekvenser for kommunikations- og omgangsformer og dermed for muligheder, vidensformer, samfundsorganisering. Både nationalt og internationalt er der intense diskussioner om fordele og ulemper, og ikke mindst hvad digitaliseringen betyder for børn kognitivt, socialt, udviklingsmæssigt. Reelt er der dog ret begrænset viden om, hvad den digitale omstillingsproces har af betydning for konkrete børn såvel som mere overordnet for barndom, socialiseringsprocesser, pædagogik og samfund. Det er afsættet for dette grundforskningsprojekt, der på én gang vil skabe viden om et samfundsaktuelt fænomen og bidrage til udviklingen af pædagogisk arbejde gennem tæt samarbejde med det pædagogiske fagfelt.

Finansiering


Projektet er finansieret af Partnerskab for Småbørnsforskning og det forløber fra 1.8 2024-31.7 2028

Organisation og samarbejdspartnere


De 6 undersøgelser finder sted i tæt samarbejde med 6 dagtilbud i københavnsområdet og Nordjylland. Udover samarbejdet med de involverede dagtilbudsledere, ansatte og forældre, er der til sparring og rådgivning nedsat en referencegruppe bestående af repræsentanter fra en række relevante organisationer samt et international board af prominente forskere inden for pædagogik, barndom, digitale medier og forskningsetik.

Forskere


Projektet udføres af lektor Kira Saabye Christensen og lektor Karen Prins begge fra Københavns Professionshøjskole og lektor Andreas Lieberoth, lektor Karen Ida Dannesboe og professor Eva Gulløv fra Aarhus Universitet. Sidstnævnte er projektets leder. Til projektet tilknyttes også 2 ph.d. stipendiater, der skal ansættes ved Aarhus Universitet.