Aarhus Universitets segl

TAKE PART seminar 10.-11.4.2019: TRANSFORMING CULTURAL INSTITUTIONS AND THEIR USERS – Current Agendas in the Interdisciplinary Turn to Participation

D. 10.-11. april afholder vi seminar i Aarhus. På seminaret mødes vi med kolleger fra Kroatien og England og undersøger/diskuterer, hvordan den aktuelle interesse i deltagelse udfordrer traditionelle professionelle praksisser og distinktioner mellem institution/borger, professionel/bruger, ekspertviden/hverdagserfaring og kultursektoren/andre sektorer. Seminaret fokuserer på, hvordan dette kalder på interdisciplinære udvekslinger og inspiration især mhp. på tre tværfaglige temaer:

 

1) Kulturinstitutioner og lokale fællesskaber

2) Participatorisk omsorg og sundhed i kulturinstitutioner

3) Brugere som eksperter/borgerforskere

 

På seminaret vil der være keynote-præsentationer om aktuel forskning i community arts, health humanities og sociologi. Præsentationerne kombineres med workshops hvor kulturinstitutioner fra England, Kroatien og Danmark præsenterer og diskuterer deres egne deltagelsespraksisser og -projekter ift. lokale fællesskaber, sundhed/omsorg og vidensproduktion. I programmet er der også tid til mere uformel networking og besøg på kulturinstitutioner med et stærkt engagement i deltagelse.

 

Seminaret er åbent for alle, men kræver tilmelding. Se mere om keynotes, program, tilmelding etc. her: https://events.au.dk/takepartseminar2019/about.html