Aarhus Universitets segl

Formål

Træbryst (bl.a. karakteriseret ved inflammation, øget bindevæv og infiltrering af fedtvæv i muskelvævet), i slagtekyllingeproduktionen er et anerkendt problem, som i ekstreme tilfælde fører til at kødet kasseres med et direkte økonomisk tab til følge. Årsagen er dog uvis og både genetiske og miljømæssige faktorer har været nævnt i litteraturen (ref.). I det igangværende FAF finansierede træbryst projekt blev det klart at der under danske produktionsforhold er en begyndende udvikling af træbryst allerede ved dag 21 i slagtekyllingeproduktionen dvs. 10-14 dage inden slagt. Formålet med nærværende projekt er at følge udviklingen af træbryst over tid fra kyllingerne er små til slagtetidspunkt og herved finde en biomarkør som på et tidligt stadie kan indikere om træbryst er under udvikling. Sideløbende vil træbrystforekomst blive sammenholdt med ilt/kuldioxid niveauer på staldniveau. Vores hypotese er at kapilariseringen af brystvævet er lige på grænsen til at understøtte tilstrækkelig ilt og næringsstoftilførsel samt bortskaffelse af affaldsstoffer. Hvis miljøet ikke er optimalt som f.eks. ændringer i ilt/kuldioxid niveau kan det måske forårsage initiering af træbryst-dannelse da der lader til at være lignende vævsdefekter når man eksperimentelt fremprovokerer iltfattige forhold på vævsniveau.