DPU

Aarhus Universitets segl

Undervisning af flygtningebørn

Undervisning af flygtningebørn - En forskningsbaseret didaktik

Om projektet

Formålet med projektet er at afdække didaktiske forhold og faktorer, der fremmer flygtningebørns læring og trivsel. Projektet bidrager til den eksisterende nordiske og internationale forskning og skal munde ud i en forskningsbaseret didaktik til undervisning af flygtningebørn, der klæder lærere og pædagoger på til at varetage undervisningen af flygtningebørn med henblik på at øge læringsudbyttet samt mindske betydningen af flygtningebørns baggrund.

Tidsplan

Ph.d.-projektet er finansieret af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning. Det er forankres i forskningsprogrammet Inklusion og eksklusion - i samfund, institution og pædagogisk praksis på DPU, Aarhus Universitet, samt i forsknings- og udviklingsmiljøet Inkluderende læringsmiljøer på Københavns Professionshøjskole.

Projektet løber over en periode fra 1. januar 2018 til 31. december 2020

Kontakt