Forberedelserne til ICILS 2018 er i fuld gang!

ICILS er en international, komparativ undersøgelse af 8.klasseelevers computer- og informationskompetence.

ICILS-testen kan noget andet end traditionelle tests. I fagbladet Folkeskolen kan man læse kronikken 'Lad os sætte mål for målingen'. Læs den 'her' .

Vi tager netop nu kontakt til de 150 skoler der er heldige at være udtrukket til at være med i hovedundersøgelsen. Vi gennemfører undersøgelsen i marts og april 2018 og vi ser frem til at skabe værdifuld viden sammen med de udtrukne skoler! 

Hvad er ICILS?

ICILS er et studie fra IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som undersøger elevers computer- og informationskompetence i et internationalt, komparativt perspektiv.

Elever om ICILS-testen

Elever fra Nordstjerneskolen i Helsinge, Vallerødskolen i Hørsholm og Kirstindalskolen i Køge fortæller om ICILS-testen.

Se flere film med elever der udtaler sig om programming og det at blive testet i skolen. 

Se mere...

Elever om it i samfundet

Elever fortæller om vigtigheden af at udvikle informations- og computerkompetence.

Hvordan foregår ICILS?

150 skoler skal deltage med cirka 3.000 elever. Skolerne er tilfældigt udvalgt ud fra en række faktorer, herunder skolestørrelse og karaktergennemsnit, hvad der i fagterminologi kaldes stratificeret klyngeudvælgelse. ICILS anvender en kompetencetest som ikke tager udgangspunkt i et enkelt fagområde eller specifikke faglige færdigheder og viden. Derimod stræber den efter at vurdere om eleverne er i stand til at anvende den viden og de færdigheder de har erhvervet sig, i relevante sammenhænge.

      

Hvorfor deltage i ICILS?

De skoler der deltager, modtager en individuel rapport og får dermed mulighed for at se deres egne resultater og forholde disse til nationale og internationale resultater. Desuden modtager de bogen "Digital dannelse" som giver et bud på hvorledes elevers computer- og informationskompetence understøttes og udvikles. De skoler der deltager, bidrager til at skabe de bedste forudsætninger for at udvikle uafhængige og kritiske borgere og brugere af informations- og kommunikationsteknologi. 

Find materialer, og læs mere 

 

 

Kontakt

National forskningskoordinator

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.

ICILS 2013 – Resultater

20. november 2014 blev resultaterne af den første store, internationale undersøgelse af skoleelevers computer- og informationskompetencer (ICILS 2013) offentliggjort.

Hent rapporten

Hvorfor er ICILS vigtig?

 

ICILS er svaret på et voksende forbrug af informations- og kommunikationsteknologi. ICILS bidrager som vigtig datakilde med viden til politikere og uddannelsessystemer som kan anvendes i udviklingen af uafhængige og kritiske borgere og brugere af informations- og kommunikationsteknologi.

Øvrige medarbejdere

Videnskabelige assistenter

Sofie Gry Bindslev

sobi@edu.au.dk

tlf. 8716 3292

Anna Rusmann

anru@edu.au.dk

tlf. 8716 3293

Konference – ICILS 2013

Hvad kan danske skoleelever med it? Og hvordan kommer vi videre?

ICILS 2013-resultaterne blev præsenteret på en konference på DPU den 20. november 2014 med deltagelse af undervisningsminister Christine Antorini.

Efterfølgende gav en række it-didaktiske forskere deres bud på hvordan man kan kvalificere brugen af it i undervisningen.

Se alle indlæg fra konferencen om ICILS 2013: