Aarhus Universitets segl

Hvad er ICILS?

ICILS kaster lys over effekten af informations- og kommunikationsrelateret undervisning samt elevernes datalogiske tænkning

ICILS har til formål at undersøge graden af henholdsvis computer- og informationskompetence samt datalogisk tænkning blandt elever i 8. klasse samt relationen mellem resultaterne og elevernes kontekster, herunder socioøkonomiske forhold samt erfaring med brug af computere.

Undersøgelsesrammen for computer- og informationskompetence og datalogisk tænkning består af to dele:

1. Beskrivelse af informations- og computerkompetence og datalogisk tænkning.
2. De kontekstuelle faktorer som forventes at influere på computer- og informationskompetence og elevernes datalogiske tænkning, og som kan forklare variation mellem lande, skoler, lærere og elever.

Definition af computer- og informationskompetence:
"Computer- og informationskompetence forstås som et individs evne til at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere med henblik på at deltage effektivt derhjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet" (Fraillon et.al, 2014).

Definitionen af computer- og informationskompetence beskrives i to niveauer som det også kendes fra Forenklede Fælles Mål, 2014, nemlig at indsamle og håndtere information og at producere og udveksle information. Disse to områder, et receptivt og et produktivt, inddeles herefter i 4 kompetenceområder og et antal aspekter der kan forstås som færdigheds- og vidensområder. Aspekter er de færdigheder og den viden som hvert kompetenceområde mere detaljeret kan beskrives i.

Definition af datalogisk tænkning:

”Datalogisk tænkning refererer til et individs evne til at identificere de aspekter ved virkelige problemer, som er egnet til at blive formuleret datalogisk samt at vurdere og udvikle algoritmiske løsninger på disse problemer, så løsningerne kan behandles af en computer” (Fraillon et al. 2019).

Undersøgelsen af elevernes kompetence inden for datalogisk tænkning består af to kompetenceområder med henholdsvis to og tre aspekter, som det fremgår af tabel 3.1. Som i undersøgelsesrammen for computer- og informationskompetence refererer et kompetenceområde til en overordnet konceptuel kategori, der rammesætter det indhold, måleinstrumentet adresserer, og et aspekt refererer til en specifik indholdskategori inden for et givent kompetenceområde. Disse aspekter omfatter den viden, de færdigheder og de forståelser, som beskrivelserne præsenteret ovenfor har tilfælles.

ICILS hviler på følgende fire forskningsspørgsmål:

- Hvad er danske elevers computer- og informationskompetencer og kompetencer til datalogiske tænkning sammenlignet med jævnaldrende i andre lande?
- Hvilke forskelle er der på danske piger og drenges kompetencer og deres selvopfattelser i forhold til brug af, kompetencer til og fremtid med it?
- Hvordan er danske læreres indstilling til, brug af og undervisningspraksisser med it sammenlignet med kolleger i andre lande? 
- Hvordan er sammenhængen mellem danske elevers kompetencer og kontekstfaktorer (elevernes baggrunde, undervisningspraksis og andre skoleforhold)?