DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Om ATEL


ATEL har til formål at udvikle en model til bestemmelse af udviklingsniveauer i børns tidlige skrivning. Modellen baserer sig på analyse af et stort antal elevtekster skrevet med læringsværktøjet Skriv og læs. DPU udvikler sammen med Nationalt Videncenter for Læsning et rammeværk til detaljeret beskrivelse af elevtekster, og anvender dette til at analysere elevtekster. Analyserne behandles dernæst med den statistiske Rasch-model som gør det muligt at identificere og beskrive udviklingsprocesser i børns skriveudvikling. Resultaterne fra disse analyser indgår dernæst som grundlag for udvikling af en automatiseret vurdering af elevtekster. Denne del udvikles af DTU med brug af maskinlæring og med inddragelse af en omfattende mængde elevtekster hentet fra WriteReaders database. DPU bidrager på den baggrund med input til hvordan lærere kan understøtte deres elevers skriftsprogsudvikling på baggrund af viden om deres udviklingsniveau.

Styrken og kvaliteten af den automatiserede vurdering vil blive afdækket gennem sammenligning med forskellige sprog- og læsetests, der er hyppigt brugt i indskolingen, bl.a. Sprogvurderingstest, Ordlæseprøve, Nationale test (dansk) og Ordblinderisikotest.

Læringsværktøjet Skriv og læs baserer sig på principper inspireret af børnestavningsdidaktikken, hvor børn skriver tekster med deres egen afprøvende brug af skriftsproget, og en voksen efterfølgende skriver en ’voksenversion’ (dvs. korrekt skriftsprog) af barnets tekst. En anden del af projektet består i at udvikle autogenerede ’voksenversioner’ af elevernes tekster med henblik på at lette lærerens arbejdsbyrde ved brug af Skriv og læs i undervisningen. Denne del af projektet er DTU ansvarlig for.

Projektperiode: 01/09/2018 → 31/03/2022