Aarhus Universitets segl

FosLav

Kompakte filterløsninger til minimering af fosfortab til vandmiljøet

Udledningen af CO2 fra dansk landbrug skal reduceres med 70% i 2030. Skal det være realistisk, skal der i følge eksperter udtages op til 100.000 hektar lavbundsjord. Lavbundsjordene skal vådlægges, men vådlægningen kan resultere i uønsket tab af fosfor til vandmiljøet. Derfor er store lavbundsarealer ikke oplagt til vådlægning. Det vil GUDP-projektet "Kompakte filtersystemer for fosfor i drænvand fra høj- og lavbundsjord - FosLav" ændre på. 

FosLav-projektet vil udvikle kompakte filterløsninger, der kan minimere fosfortabet fra vådlagte høj- og lavbundsjorde. Filtersystemerne vil potentielt kunne frigive arealer, der i da ikke kan benyttes til lavbundsprojekter pga. øget fosfortab. Med et CO2-reduktionspotentiale på 450 ktons CO2-ækvivalenter/år samt en markant reduceret N-udledning bidrager projektet i høj grad til målet om den markante reduktion af CO2-udledning fra dansk landbrug. 

I alt etableres tre filterløsninger i fuld skala. Her demonstreres og dokumenteres virkningsgrad, levetid og omkostningseffektivitet. 

Visninger
Se mere om FosLav projektet her