Aarhus Universitets segl

AP1. Design og drift af fosforfiltersystemer (AU-AGRO)

Formål: Opsætning af tre testcentre med filterløsninger til partikelbundet og opløst fosfor

Vi vil udvikle forskellige filtersystemer på to lavbunds- og én højbundslokalitet. De to lavbundsarealer varierer i oplandsstørrelse, mængden af vand, der skal behandles, fosforkoncentration samt partikelbelastning og er planlagte vådlægningsprojekter. På højbund vil vi opgradere et eksisterende pilot-filtersystem for at skabe synergi for udviklingen af filtre på lavbund. AP1 omfatter:

AP1.1 – Hydrologisk karakterisering (AU-AGRO)

Der foretages en hydrologisk karakterisering af oplande tilknyttet de tre moniteringslokaliteter. De dominerende strømningsveje kortlægges. Mulige fosfor-hotspots vil blive udpeget bl.a. vha. Miljøstyrelsens fosforregneark, og der vil blive foretaget en analyse af mulige placeringer af kompakte filterløsninger i de enkelte oplande.

AP1.2 – Design og opbygning af filtersystemer (AU-AGRO)

Med fokus på anvendelse af forskellige filtersystemer (partikel- og reaktive filtre) vil de forskellige systemer blive designet og projekteret. Dette indbefatter anlægsarbejde og detailprojektering af samlegrøfter og dimensionering af filtre samt udbud til entreprenører. Udgangspunktet for alle systemer er en partikelfiltrering efterfulgt af et reaktivt filter i en modulær opbygning. På lavbund anlægges mindre sedimentationsbassiner som første led i filterkæden. Forskellige partikelfiltre tilpasses og leveres af projektets partnere såsom lamelfiltre (WaterCare), patronfiltre (WaterCare), flexfiltre (BioAqua) og reaktive filtre (DiaPure) samt elektroflokkulering (BioAqua). De reaktive filtre vil blive pakket med jernoxidrige materialer såsom genanvendt filtersand fra vandværker eller industrielt produceret jernoxidbehandlet moler (DiaPure).