DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Om projektet

Formålet med projektet er at undersøge og bidrage til sproglæreres hensigtsmæssige anvendelse af it med henblik på at styrke elevernes anvendelse af digitale værktøjer som en naturlig del af deres sproglæring og arbejde i sprogfagene. Projektet vil undersøge, hvordan digitale teknologier kan bidrage til at udvide selve sprogfagligheden. Projektet tager dermed ikke afsæt i digitale teknologier, men i potentialet for faglig og didaktisk udvikling og udvidelse af sprogfagene med inddragelse af teknologier. Det er hensigten at etablere en dialog mellem sprogfagenes kernefaglighed og fremmedsprogenes fagdidaktik på den ene side og digitale teknologiers muligheder på den anden side. Målet er derigennem at løfte og udvide den eksisterende faglighed gennem inddragelse af digitale teknologier.

Sprogfagene har tradition for at arbejde med et udvidet tekstbegreb, og digitalisering udvider paletten af afleveringsformer og praksisser. Samtidigt giver internettet adgang til individer, organisationer, kulturprodukter og “steder” i et omfang som tidligere kun var muligt ved at rejse. En anden spændende men også kontroversiel udvikling har udgangspunkt i sprogteknologier  såsom tale-til-tekst (fx i diktering eller automatiske undertekster), automatisk oplæsning, korpora-baserede ordbøger, ordforslag, og maskinoversættelse. Disse teknologier er gået fra at være eksperimentelle niche-ressourcer til at være integreret i stort set alle computere og mobiltelefoner, hvilket potentielt kan hæve barren for sprogforståelse og -produktion, men som også risikerer at fremme misforståelser af, hvad det vil sige at kunne et sprog.

Projektet gennemfører et aktionslæringsforløb, hvor sproglærere fra otte gymnasier i samarbejde med sprogeksperter (blandt andet fra VIA UC og UC Lilltbælt) og projektgruppen udvikler og gennemfører undervisningsforløb, hvor der er fokus på inddragelse af it i sprogfag. Som led i aktionslæringsforløbet indsamles erfaringer fra de gennemførte undervisningsforløb gennem interviews med lærere, indsamling af elevbeskrivelser og observationer af undervisning. Erfaringerne anvendes til at udvikle fremmedsprogsdidaktiske materialer og ressourcer til anvendelse af sproglærere i hele landet ud over projektets levetid.

Projektet tager afsæt i en national spørgeskemaundersøgelse, der afdækker sproglærernes brug af digitale værktøjer i fremmedsprogsundervisningen på de gymnasiale uddannelser.