Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enlige, gamle mænd

Kort om projektet

I disse år er der generelt en stigende bevågenhed omkring ulighed i sundhed og marginaliserede samfundsgrupper. Det er regeringens mål, at der skal gøres en særlig indsats overfor disse med henblik på at reducere den store sygelighed, der følger med marginalisering. Selvom levealderen stiger, er der til stadighed et efterslæb af marginaliserede samfundsgrupper, og det er stigende. Ifølge Diderichsen er hovedårsagen stigende indkomstforskelle i samfundet. ’Forum for mænds sundhed’ (2010) påpeger derudover, at det især er mænd, der rammes af denne ulighed.

Formålet er således at belyse sammenhænge mellem livsomstændigheder og forestillinger om det gode liv på den ene side og sundhedsadfærd og trivsel på den anden hos enlige, ældre mænd, herunder hvordan mændenes rekonstruktioner af deres maskulinitet indgår i disse sammenhænge, og hvordan dette positionerer den ældre mand i forhold til sundhedssystemet. Derigennem vil vi få et mere nuanceret udgangspunkt for at forholde os til de tilbud, som det kommunale system yder til denne gruppe.

Projektet er støttet af

Fonden Ensomme Gamles Værn VELUX FONDEN
Fonden Ensomme Gamles Værn VELUX FONDEN

Projektlog

04.03.2020 | Konference

Abstracts accepteret

Projektets forskere har fået accepteret tre abstracts til 25NKG

05.02.2020 | Konference

Abstracts til 25NKG

Forskerne fra projektgruppen planlægger deltagelse på den 25. nordiske gerontologiske kongres.

10.12.2019 | Udgivelse

Artikel indsendt til Gerontologi

En artikel baseret på fokusgruppeinterviewene med de kommunale forebyggelseskonsulenter er sendt til tidsskriftet Gerontologi

11.04.2019 | Konference

Workshop om enlige, gamle mænd

På VIA-konferencen Ulighed i Sundhed blev projektet diskuteret med praksis

Viser resultater 5 til 8 ud af 41

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste