DPU

Aarhus Universitets segl

Til forældre

Spørgsmål man kan lade sig inspirere af 


 

I kan lave små videofilm, tage fotos, eller lave små beskrivelser af jeres hverdag. Her er ideer til, hvad I fx kan fokusere på.

Nævn navn, alder, beskæftigelse, antal børn og voksne i familien, barn/børns alder, boform (lejlighed/hus/andet), geografi (land/by, øst/vest Danmark).

  • Hvordan har corona-epidemien ændret jeres hverdag? Fx hvordan har I ændret vaner og samværsformer og kropslig kontakt? 
  • Hvordan organiserer I jeres hverdag med børn og evt. arbejde hjemme? Hvilke aktiviteter laver I sammen og/eller hver for sig? 
  • Hvilke udfordringer og/eller nye muligheder oplever I i familiens forandrede hverdag?
  • Hvordan og i hvilket omfang laver I særlige aktiviteter for små børn eller 'hjemmeskole' i jeres familie?  
  • Hvad lægger I vægt på i forhold til jeres børns hverdag (uden daginstitution/med 'hjemmeskole')?  
  • Hvordan holder I kontakt med familie og venner?  
  • Hvad bekymrer du/I jer mest om i forbindelse med corona-epidemien (sygdom, få hverdagen til at hænge sammen, børns udvikling, egen jobsituation, isolation etc) 
  • Hvordan taler I om det i familien? Og hvordan/i hvilket omfang med børnene?