Aarhus Universitets segl

Tema 20: Links til mere viden

Ud over LandbrugsInfo, fagblade og de lokale landbrugscentres egne faglige platforme, findes der lang række andre danske og udenlandske muligheder for at tilgå viden. Tilgå hjemmesider nedenfor. 


ICROFS, AU

>Vidensynteser om økologisk produktion fra ICROFS
>Nyhedsbreve fra ICROFS og nyheder på ICROFS' hjemmeside www.icrofs.dk   
>Organic Eprints: Et åbent internationalt online-arkiv for forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Organic Eprints har mere end 27.000 publikationer, og antallet stiger stødt. Brug  evt. https://icrofs.dk/organic-eprints/kom-i-gang/
>Organic Farm Knowledge, en fælles platform produceret i EU-projekter og med oversættelse til dansk.  

DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, AU

Publikationer, herunder rapporter og svar til myndighederne.

Terranimo®

Beslutningsstøttesystemet Terranimo® kan regne på din mark, dine maskiner og de aktuelle vejrforhold, og med en indgang på dansk.

Find information og tips om bestøvere på www.bestøverportalen.dk 

En række informative faktaark findes under ”Fakta om bestøvning”.  

VESS spadetesten

En metode til visuel bedømmelse af jordstrukturen.

>https://www.youtube.com/watch?v=BWUeERE-wJw&feature=youtu.be
>https://www.sruc.ac.uk/info/120625/visual_evaluation_of_soil_structure
>https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/jordbund/sider/pl_19_4580_vurdering_frugtbarhed.aspx
>https://www.sruc.ac.uk/download/downloads/id/3585/danish.pdf

Relevante hjemmesider fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Schweiz og Storbritannien 

>Norge 
NORSØK - økologisk kunnskap for landbruk og samfunn:
https://www.norsok.no/   
>Sverige: 
Institutionen för ekologi, SLU: 
https://www.slu.se/institutioner/ekologi
>Tyskland: 
Institute of Organic Farming, Thünen: https://www.thuenen.de/en/ol/?no_cache=
University of Hohenheim: https://gfe.uni-hohenheim.de/en/organic-agriculture
>Holland 
Louis Bolk Instituut: 
www.louisbolk.org/
>Schweiz 
FiBL - Research Institute of Organic Agriculture: 
https://www.fibl.org/en/index.html
>Storbritanien 
Organic research Centre: 
https://www.organicresearchcentre.com/
Soil Association: https://www.soilassociation.org/