DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lær for livet

Følgeforskning af læringsprogrammet
'Lær for livet'

Om projektet


’Lær for Livet’ er et projekt, der via blandt andet årlige intensive læringscamps og løbende mentorordninger som supplement til skolens læringsmiljø har som overordnet mål at forbedre anbragte børns skolefaglige præstationer og herigennem øge antallet af anbragte unge, der starter på en ungdomsuddannelse efter skolen.

Projektet er initieret af Egmont Fonden og i perioden 2013-2021 er ambitionen at tilbyde deltagelse til samlet 1000 anbragte børn. I tilknytning til projektet er etableret et følgeforskningsprojekt, som varetages af DPU/AU.

Følgeforskningen er planlagt til perioden 2014-2020 og er designet med et miks af kvantitative data (faglige test, SDQ, mv.) og kvalitative data (interview, observationer mv.) og med særligt fokus på, om indsatserne har positiv effekt over tid (longitudinelt studie).

Samlet budget for følgeforskningsdelen er 2.8 mio. kr.

Rapporter


Faglige notater fra følgeforskningen af Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet

Notat nr. 1: Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb

Forfattere: Christian Christrup Kjeldsen, André Torre og Søren Langager
Udgivet af: DPU, Aarhus Universitet, 2018