DPU

Aarhus Universitets segl

Når en familie handicappes

  • Forhandlinger om betydningen af handicap i det danske velfærdssystem

Om Projektet

Projektet vil belyse de erfaringer som familier med børn med handicap eller diagnoser gør sig under deres møder med professionelle i det danske velfærdssystem. Herunder blandt andet møder ned sagsbehandlere, lærere, pædagoger, og psykiatere. Formålet med projektet er at skabe viden om de konsekvenser velfærdssystemets virke kan have for hele familier. For at opnå indsigt i dette undersøges de måder, hvorpå samarbejdet mellem velfærdsprofessionelle og familierne påvirker familiernes trivsel og livskvalitet.

Ved at dele og diskutere den viden projektet skaber er der potentiale for at fremme trivslen hos familier med børn med handicap eller diagnoser, samt for at forbedre den faglige praksis inden for velfærdsarbejdet med dem.

Finansiering og tidsplan

Projektet er finansieret af Aarhus Universitet, ARTS. Undersøgelsen med familierne foregår i perioder fra d. 15.3.2023 til d. 31.8.2025. Projektets undersøgelse er godkendt af Aarhus Universitets forskningsetiske komité, Arts. Godkendelsesnummer: 2023-004.