DPU

Aarhus Universitets segl

Når en familie handicappes

  • Forhandlinger om betydningen af handicap i det danske velfærdssystem

Om Projektet

Projektet vil belyse de personlige erfaringer som familier med børn med handicap og/eller diagnoser gør sig under deres møder med professionelle i det danske velfærdssystem. Herunder blandt andet sagsbehandlere, lærere, pædagoger, og psykiatere. Formålet med projektet er at opnå dyb viden om de konsekvenser velfærdssystemets virke kan have for hele familier – og ikke kun for det enkelte barn. For at opnå indsigt i dette undersøges de måder, hvorpå samspillet mellem velfærdsprofessionelle og familierne påvirker familiernes trivsel og livskvalitet.

Ved at dele og diskutere den viden projektet skaber er der potentiale for at fremme trivslen hos familier med børn med handicap og/eller diagnoser, samt for at forbedre den faglige praksis inden for velfærdsarbejdet med dem.

Finansiering og tidsplan

Projektet er finansieret af Aarhus Universitet, ARTS. Det løber fra d. 1.9.2022 til d. 31.08.2025. Undersøgelsen med familierne løber fra d. 1.3.2023 til d. 1.3.2025.