DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

’Når en familie handicappes: forhandlinger om betydningen af handicap i det danske velfærdssystem’ er et forskningsprojekt, der handler om trivslen hos familier med børn med handicap eller diagnoser i Danmark.

Projektet fokuserer på familiers oplevelser af deres samarbejde og samspil med de velfærdsprofessionelle, der arbejder med deres børn, eller som på anden måde har med deres familier at gøre. Det kan blandt andet være pædagoger, lærere, psykologer, sagsbehandlere, og psykiatere. Undersøgelsen vil bestå af er en gennemgang af historiske og politiske dokumenter, samtaler med familierne, interviews med forældrene, samt observationer af familiernes møder med de velfærdsprofessionelle, der arbejder med dem og deres børn. Familiernes oplevelser og erfaringer er herved i fokus samtidig med, at de suppleres af observationer, og undersøgelser af de historiske begivenheder, der har været med til at forme det danske velfærdssystem.

Flere og flere familier med børn med handicap eller diagnoser fortæller om, hvordan deres livskvalitet er blevet påvirket af de måder, hvorpå professionelle i det danske velfærdssystem møder dem. De beskriver et system, der ofte problematiserer dem, og som ikke imødekommer deres behov for hjælp og støtte. Dette kan få konsekvenser for deres trivsel og mulighed for at kunne deltage ligeværdigt i samfundet.Der mangler viden om, hvordan forståelser af handicap i velfærdssystemet påvirker arbejdet med familierne, samt om, hvordan det påvirker familierne selv. Derfor ønsker jeg at skabe mere viden om børnenes og familiernes erfaring med den praksis de er i. Projektet kan bidrage til at nytænke arbejdet med familier med børn med handicap eller diagnoser, og herved bidrage til at fremme deres trivsel og livskvalitet.

Finansiering og tidsplan

Undersøgelsen er en del af min, Katrine Risbank-Jensens, forskeruddannelse. Jeg er PhD studerende ved Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik, og projektet er finansieret af Aarhus Universitet, ARTS.  Projektet er herved et selvstændigt ph.d.-projekt udarbejdet af mig uden udefrakommende indflydelse på dets form og design.

Undersøgelsen med familierne foregår i perioder fra d. 15.3.2023 til d. 31.8.2025. Undersøgelsen er godkendt af Aarhus Universitets forskningsetiske komité, Arts. Godkendelsesnummer: 2023-004.