DPU

Aarhus Universitets segl

NOBE

  • Opening Negative Online Behaviors and Experiences
  • Kighuller til børns digitale trivsel: En intervention i Negative Online Oplevelser og Opførsel

Om NOBE-projektet


Børn og unge lever en tilværelse som er massivt digital. Både i skolen, i fritidslivet og i kontakten imellem skoletiden og hjemmelivet som fx spil, chattråde og andre slags udenfor-skole kontakt imellem klassekammerater.

Et årtis forskning viser små men signifikante sammenhænge imellem ”skærme” og trivsel, og psykologisk begynder vi at se, at de mest negative konsekvenser ligger i bestemte områder, som ikke handler om ”skærmtid”. Negative online oplevelser og opførsel (som vi kalder NOOO-faktorer – NOBE på engelsk) er fx mobning/udelukkelse, perfektionssøgende brugsmønstre på sociale medier, og brug der føles mere presset, automatisk og styret udefra, end aktiv, indefrastyret og socialt værdifuld.

NOBE-projektet laver grundforskning, udvikler læremidler, og tester til sidst det hele med et interventionseksperiment. Som voksne burde vi være mere opmærksomme på hvordan det digitale liv – og den digitale opførsel - udvikler sig allerede når fx telefoner og onlinespil begynder at vinde stille indpas i. Men det kan være vanskeligt både at forstå, tale om, og ikke mindst følge med i.

Alle børn i trivselsproblemer har krav på gode voksne – også i en digital virkelighed.

Finansiering og partnere


  • NOBE-projektet forløber fra 2023 til 2027.
  • NOBE-projektet er forankret på DPU, Aarhus Universitet og udføres med støtte fra Rockwoolfonden.
  • Læremidler og interventionsforløb udvikles i samarbejde med Læremiddel.dk og med tekniske bidrag fra KU-Leuwen universitetet i Belgien.