DPU

Aarhus Universitets segl

Pædagogers arbejde med børn og unge i fritidspædagogikken

  • Hvilken betydning har pædagogerne og fritidspædagogikken for børn og unges trivsel, udvikling og livsmuligheder?

Om projektet

Dette forskningsprojekt udforsker pædagogers arbejde med børn og unge på fritidshjem/SFO samt fritids- og ungdomsklubber med et særligt fokus på, hvilken betydning pædagogers arbejde i fritidspædagogikken har for børn og unges trivsel, herunder også pædagogers faglighed og særlige kompetencer i forhold til at støtte og forebygge børn og unge i mistrivsel. Forskningsprojektet knytter an til to samtidige temaer i BUPL’s forskningspulje; henholdsvis fritidspædagogikken samt pædagogers arbejde med børn og unges trivsel.

Tidsplan

Forskningsprojektet forløber i en periode på et år, fra marts 2022- marts  2023 og forløber i en række faser:

  • Marts 2022 – juni 2022: dataindsamling; feltarbejde, spørgeskemaundersøgelse rettet mod børn og unge samt forskningsinterview med pædagoger, ledelse, børn, unge og forældre.
  • August 2022- december 2022: analyse af forskningsprojektets resultater samt udfærdigelse af forskningsrapport.
  • Januar 2023-februar 2023: drøftelse af forskningsrapportens resultater med et pædagogisk fagpanel samt forskningskollegaer med henblik på kvalificering af projektets samlede forskningsmæssige fund.
  • Marts 2023: projektet afsluttes med publicering af forskningsrapport samt andre relevante formidlingsopgaver i relation til BUPL’s medlemmer og andre interessenter.