Aarhus Universitets segl

Baggrund for projektet

Danskerne er i stigende grad begyndt at værdsætte fisk som sund og velsmagende kost. De faldende naturlige fiskeriressourcer har betydet at akvakultur gradvist har indtaget en øget rolle som leverandør af fisk til fødevareindustrien.

 

Men mens akvakultur på verdensplan er en af de hurtigst voksende industrier, har produktionen i Danmark været stagnerende blandt andet på grund af skærpede miljøhensyn.

 

Ny teknologi og viden omkring havmiljøet betyder, at man har kunnet åbne op for en markant forøgelse af specielt produktion af regnbueørred i marin akvakultur. Her har det imidlertid vist sig, at sygdomsudbrud specielt i sommermånederne udgør et væsentligt problem. Vacciner udviklet til norsk lakseopdræt, har ikke været effektive og antibiotikaforbruget har derfor været uacceptabelt højt.

 

Dette projekt vil karakterisere de sygdomsfremkaldende bakterier og udvikle skræddersyede effektive vacciner til fiskeopdræt i danske havområder. Dermed kan sygdomsudbrud forebygges i stedet for behandles. Dette vil forbedre fiskenes velfærd og give en mere miljøvenlig produktion uden tab som følge af sygdomsudbrud og med et minimalt behov for antibiotika. Der vil hermed være skabt grundlag for en bæredygtig ekspansion af marint fiskeopdræt i Danmark og såvel fødevareindustrien som forbrugerne vil i højere grad kunne forsynes med sunde råvarer produceret i Danmark.

 

Projektet er et samarbejde mellem danske og udenlandske forskere, akvakulturerhvervet samt vaccine- og foderfabrikanter.

 

Projektet er organiseret i syv arbejdspakker (WPs)

  • WP1 Projekt management
  • WP2 Udvikling af en eksperimentel autogen injektionsvaccine
  • WP3 Karakterisering af beskyttende immunmekanismer
  • WP4 Aeromonas salmonicida epidemiologi
  • WP5 Optimering af vaccinationsstrategien under laboratorieforhold
  • WP6 Vaccineafprøvning under feltforhold
  • WP7 Projektsyntese, formidling og uddannelse