Aarhus Universitets segl

Workshop

Info-møde om vaccination af fisk

Dansk Akvakultur, KU-SUND, Århus Universitet og DTU Vet afholdte i samarbejde med praktiserende fiskedyrlæger og vaccinefabrikantfirmaer et informationsmøde om vaccination af fisk tirsdag d. 10. maj 2016 på Ferskvandscenteret i Silkeborg. På mødet blev der orienteret om den seneste nye viden om vaccination mod rødmundsyge (dambrug), furunkulose/vibriose (havbrug) og også lidt om status på vaccine til YDS. Alle interesserede var velkomne. Mødet var økonomisk støttet af H. Henriksens Fond.

På mødet blev resultater fra forsøg og undersøgelser støttet af H. Henriksens Fond, det Strategiske Forskningsråd, EU's 7. rammeprogram og Fødevareministeriets GUDP-program fremlagt, herunder bl.a. resultater fra ProFish, TargetFish, Stikvacc og VaxFisk. 

Dagens program kan ses her.

 

Fish in research: Pathogen-host interactions and vaccine effects

Dafinet 2015 WS

The Graduate School for Infectious Diseases and Immunity, Profish og DAFINET afholdte en todages international workshop en 17.-18. november 2015:

Fish in research: Pathogen – host interactions and vaccine effects

Workshoppen var åben for alle, og det var gratis at deltage. Workshoppen fandt sted på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus, Seminarrummet, bygning 1-35, Stigbøjlen 7, 1870 Frederiksberg. 

Program for workshoppen kan se ved klik på dette link.

Abstraktbogen kan du finde her.

Deadline for registrering var den 5. oktober 2015 og skete på email til professor Kurt Buchmann, kub@sund.ku.dk