Aarhus Universitets segl

Om Projektet

Hovedformål og idé

Projektet undersøger, hvordan børnebogen opstod som et nyt medie på det danske bogmarked i perioden 1790-1850, og hvordan bøger blev brugt og oplevet af børn både i skole og hjem. Hvordan gik det til, at børn omkring 1850 havde et varieret udbud af billedbøger, eventyr, skolebøger og bøger med tilknyttet legetøj, mens de fleste i 1790 kun havde mødt ABC og katekismus? Hvem udviklede og formidlede de nye bøger, og hvordan brugte drenge og piger både på land og i by bøgerne i praksis – måske på andre måder, end de voksne forestillede sig? Hvordan blev bogudgivelser efter udenlandske forlæg tilpasset en dansk barnelæser i sammenhæng med et nyt barnesyn, ændrede opfattelser af litteratur, ambitiøs skolelovgivning (1814) og et øget fokus på national identitet? Projektet sammentænker boghistorie, litteraturhistorie, skolehistorie og barndommens historie og sætter særlig fokus på børnenes møde med bøgernes verden. Derved vil vi frembringe ny viden om tidlig dansk børnekultur og bidrage til udviklingen af nye tværvidenskabelige tilgange til brug for forskning i børns mediebrug frem til i dag.

Projektet er udformet som et tæt samarbejde mellem tre forskere med hver sit delprojekt. De tre delprojekter undersøger forholdet mellem børn og bøger med udgangspunkt i henholdsvis bogmarkedet, hjemmet og skolen: