DPU

Aarhus Universitets segl

Om SamHver - Samarbejde om børns trivsel i hverdagslivets fællesskaber


Forskningsprojektet ’SamHver’ undersøger, hvordan professionelle som fx lærere, pædagogisk personale, inklusionskonsulenter og PPR-psykologer kan arbejde sammen og på tværs af faggrænser om at skabe bedre deltagelsesbetingelser for børn i dagtilbud og skole.

Målet er at give de professionelle bedre handlemuligheder og større handlekraft i forhold både at udvikle fællesskaber og pædagogisk praksis generelt og styrke deltagelsesmulighederne for de børn, der er bekymring for.

Projektet er støttet af Fremfærd Børn.

Samarbejdspartnere og projektperiode


Projekt-periode: August 2022 – August 2025

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole & SDU i samarbejde med to kommuner, hvoraf Rødovre Kommune er den ene.

Kommune nr. 2 udpeges i løbet af efteråret 2022/ foråret 2023.