DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse


Forskningsprojektet er todelt, hvortil den første del undersøger forskellige måder, hvorpå modstand manifesterer sig og opleves af lærere i forbindelse med seksualundervisning. Dette projekt ledes af lektor Kirsten Hyldgaard. Det andet projekt har fokus på nydelse som tema i seksualundervisningen og gennemføres af ph.d.-studerende Ditte Dyrgaard under vejledning af Kirsten Hyldgaard.

Projekt 1. Blufærdighed og modstand i seksualundervisningen


Formålet er at undersøge, hvorfor seksualundervisning vedbliver med at forekomme utilfredsstillende. Hvad er det ved sagen, der forårsager vanskeligheder? Hvorfor lader det sig tilsyneladende ikke gøre at behandle det seksuelle som ethvert andet emne i naturfag, historie og dansk. Kan der være tale om vanskeligheder, der ikke kan overkommes ved oplysning og didaktiske anvisninger, vanskeligheder der snarere kræver at blive anerkendt som uundgåelige for, at en mulig forbedring af seksualundervisning kan finde sted? Antagelsen er, at modstand hos lærere ikke nødvendigvis kan og skal forklares individualpsykologisk i form af karaktertræk som bornerthed, hæmmethed eller som en effekt af politisk, kulturel konservatisme. Professionel varetagelse af et embede vil blandt meget andet sige, at kønsforskel og seksuel orientering ikke bør have indflydelse. Når seksualitet kommer på tale i undervisningen, kommer læreres køn og seksualitet også – i hvert fald implicit – på tale.

Projekt 2: Nydelsesfuld undervisning: En undersøgelse af inklusionen af nydelse i grundskolens seksualundervisning


Der er mange grunde til, at mennesker har sex. En af de mest åbenlyse årsager er folks søgen efter seksuel tilfredsstillelse. Dog er temaet om nydelse ofte underprioriteret i den skolebaserede seksualundervisning, der har haft tradition for at lægge større vægt på emner som kønssygdomme, hygiejne, prævention og rettigheder. Derved overses det potentiale, der ligger i at undervise om nydelse, som ifølge et internationalt studie kan have en positiv effekt på elevernes seksuelle sikkerhed, viden og sundhed (Zaneva et al., 2022). Det er projektets mål at undersøge, hvordan lærere kan inddrage temaet om nydelse på en måde, der omfavner en bred forståelse af begrebet og opfordrer til kritisk refleksion. Det sker på baggrund af et kvalitativt studie af lærere i grundskolens udskolingsklasser og gennem et litteratur-review af den internationale forskning på området. Projektet tager afsæt i psykoanalytisk teori, som anvendes til at udfolde begreber om nydelse, begær og seksualitet med inddragelse af Freud, Lacan og Zupančič. Tilsammen vil empirien og det teoretiske arbejde bidrage til at støtte den internationale forskning i seksualundervisning og udstyre lærere med nye værktøjer til at sætte nydelsen på skoleskemaet.

For at høre mere om projektet, kontakt ph.d.-studerende Ditte Dyrgaard