DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Når unge vægrer sig ved skole


”Når unge vægrer sig ved skole” er et ph.d.-projekt, der handler om at forstå, hvorfor og hvordan skolevægring opstår.

I projektet fokuseres der især på børnenes/de unges egne gode grunde til ikke at ville i skole, og på den måde er ambitionen at forstå skolevægring som en meningsfuld handling snarere end et symptom på underliggende psykopatologi. I den forbindelse rettes opmærksomheden mod helheden i elevernes liv. Dette kommer i projektet til udtryk ved at udforske elevernes liv som en kompleks tilblivelsesproces i og på tværs af både skole, fritid, familie, (u-)venner, opvækstvilkår, følelser, forventninger, normer, virtuelle platforme og evt. diagnoser – dvs. et større apparat af kontekster og faktorer, som alle kan virke sammen på måder, der for nogle elever fører til, at de ikke vil i skole.

Forskningsspørgsmål

På baggrund af ovenstående formuleres flg. forskningsspørgsmål:

  • Hvilke faktorer og dynamikker i og på tværs af de unges hverdagsliv i skole, familie og fritid, kan have en betydning for at nogle unge ikke kommer i skole over længere tid?
  • Hvilke aspekter er involveret i den proces, der for nogle unge skaber skolevægring?
  • Hvordan struktureres de unges hverdagsliv og hvilke betingelser skabes der for deres tilblivelsesprocesser?
  • Hvad er de unges muligheder for at involvere sig eller stille sig i opposition til skolen?

Tidsplan

Projektet er finansieret af Ph.d.-Rådet for Uddannelsesforskning og er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole.

På AU er projektet forankret i forskningsprogrammet ENGAGE (Dis)Engaging children and young people på DPU/AU, som ledes af professor i socialpsykologi, Dorte Marie Søndergaard. På Københavns Professionshøjskole er projektet forankret i forskningsmiljøet ”Inkluderende læringsmiljøer”.

Projektet løber fra 1.1.2018 til 31.12.2020.