Aarhus Universitets segl

Unge danske kræftpatienters

brug og oplevelse af sociale medier

Flere og flere unge danske kræftpatienter bruger sociale medier under deres kræftforløb. Vi vil med projektet undersøge, hvilke sociale medier som bruges til hvilke kræftrelaterede formål, hvilke sygdomsfortællinger som deles af de unge på sociale medier, samt hvordan de unge kræftpatienter oplever sociale mediers betydning under sygdomsforløbet.

Dette forskningsprojekt har til formål at producere viden og dermed skabe indsigt i

  • oplevelser og mediepraksisser knyttet til en særlig patientgruppe - unge med kræft - som ofte føler sig overset i det eksisterende behandlingssystem (Sperling, 2015)
  • hvordan man bedre kan nå denne specifikke patientgruppe gennem tilbundsgående viden om dens sociale medievaner
  • den tiltagende vigtighed af sociale medier under kræftforløb for både nuværende og fremtidige patienter, hvor andelen af ’digitalt indfødte’ naturligt vil være støt stigende.

Særlige udfordringer for unge med kræft

Hvert år diagnosticeres ca. 500 danske unge med cancer (15-29 år (Sperling et al., 2015).

Denne gruppe oplever en række alvorlige psykosociale konsekvenser af sygdommen – ikke mindst fordi den forstyrrer fundamentale processer knyttet til overgangen mellem barn og voksen (fx relateret til uddannelse, seksualitet, familieopbyggelse og forældreløsrivelse) (Boisen et al., 2013, Graugaard, 2013).

Derudover er denne kræftpatientgruppe fanget i en spænding mellem usynlighed og synlighed.

På den ene side erfarer gruppen ofte at blive diagnosticeret sent sammenlignet med andre kræftpatientgrupper samt ikke at passe ind i det eksisterende sundhedssystem under behandling. Dette kan skabe oplevelser af institutionel og kulturel usynlighed (Sperling, 2015).

På den anden side er unge kræftpatienter blevet mere synlige, fordi de i langt højere grad end ældre kræftpatienter deler deres sygdomserfaringer på sociale medieplatforme som blogs, YouTube og sociale  netværkssider (SNSer) (fx Facebook og Instagram).

SoMe og unge med kræft

 Der findes meget begrænset forskningsmæssig viden om

  • hvordan unge cancerpatienter faktisk bruger sociale medier til forskellige cancer-relaterede formål
  • hvad der karakteriserer de cancernarrativer, som de deler offentligt på sociale medier
  • hvordan unge cancerpatenter oplever at leve med en kræftsygdom i en kulturel situation med allestedsnærværende sociale medier.

I undersøgelsen af disse forhold anvender projektet et mixed methods-forskningsdesign, der består af

  1. et survey, der kortlægger 200 unge danske cancerpatienters sociale medievaner,
  2. narrative analyser af offentlige sociale medieprofiler lavet af 25 unge danske kræftpatienter,
  3. kvalitative interviews (online eller offline) med de samme 25 unge danske kræftpatienter med fokus på deres mediebrug og oplevelse af sociale medier.