DPU

Aarhus Universitets segl

Verdensomsorg: Green Transition and World-Care in Early Childhood Education and Care

Om projektet

I dette projekt undersøger og udvikler vi grøn omstilling i dagtilbud som et spørgsmål om verdensomsorg. Den kommende generation må opdrages til at forstå sig selv som en del af naturen snarere end som forbrugere af den og derfor skal bæredygtighedspædagogikken baseres på omsorg: omsorg for andre mennesker, omsorg for andre levende væsner og deres levesteder. Verdensomsorg. Vi har brug for at udvikle en pædagogik der ikke snævert fokuserer på læring, men i stedet udfordrer den gængse natur-menneskeforståelse og lægger vægt på vores forbundethed med hinanden og naturen. At skabe en bæredygtig pædagogik med og for de mindste er fuld af dilemmaer og paradokser, for vi er alle sårbare overfor klima-angst og håbløshed – både børn og voksne; så hvordan inddrager vi børn med forsigtighed i de problemer de forrige generationer har skabt for dem og påtager os ansvaret for at vise at den grønne omstilling kan lykkedes? Hvordan håndterer vi pædagogisk og følelsesmæssigt de mange historier om vores truede natur og bevarer en håbefuld og handlekraftig indstilling som professionelle? Sammen med ledere, pædagoger, forvaltning og forældre vil vi udvikle og undersøge hvordan man kan opmuntre til verdensomsorg i dagtilbud og udpege muligheder og udfordringer for en bæredygtig pædagogik i dagligdagens praksis, aktiviteter, projekter, vaner og strukturer.

Grøn omstilling som verdensomsorg Forskerne Ditte Winther-Lindqvist og Marie Kolmos fortæller om forskningsprojektet Verdensomsorg: Green Transition and World-Care in Early Childhood Education and Care

Tidsplan og finansiering

  • Projektet forløber fra 1.august 2022 til 31. juli 2025. Det er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond med 5.568.932 kr. 

Partnere

Eksterne samarbejdspartnere i Danmark

  • Fredensborg kommune og herunder særligt Kristina Avenstrup, områdeleder Børnehusene Kokkedal og Kit Andersen, områdeleder Børnehusene Humlebæk.

Advisory board og internationale samarbejdspartnere