AI-Rehabilitering (AIR) er et af syv kommunale signaturprojekter om afprøvning af kunstig intelligens på det kommunale område. AIR-projektet har konkret fokus på anvendelsen af kunstig intelligens som støtteværktøj til sagsbehandling af ældre borgere, som gennemgår et forløb med rehabilitering.   

Kunstig intelligens kan forbedre den offentlige service, men der er i dag få erfaringer med teknologien i den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er med økonmiaftalerne for 2020 blevet enige om, at kommuner og regioner skal afprøve kunstig intelligens for at få erfaringer med hvordan man kan løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektorservice.

AIR er forankret i Aalborg Kommune og vil bane vejen for en løsning bygget på modeller og statistik, der kan understøtte den enkelte sagsbehandlers faglige vurderinger af indsatser for rehabilitering, herunder særligt behovet for træningsindsatser, bedre brug af hjælpemidler og faldforebyggelse.

AIR er afsluttet pr. 1 januar 2022.

På siden finder informationer om projektet, de involverede, udgivelser og demo:

 • Nyheder fortæller seneste nyt om AIR og vores forskning.
 • Projektbeskrivelse giver en gennemgang af AIR, projektets baggrund og mål.
 • Personer beskriver de involverede fra Aarhus Universitet og landets kommuner.
 • Kommuner er en liste med involverede og interesserede kommuner.
 • Publikationer indeholder specialer og artikler i regi af AIR, som enten er publicerede eller undervejs.
 • Demo er en interaktiv demoudgave af AIR, som viser enkelte funktioner og muligheder.

Camilla Fibiger Smed

Visitationschef i Aalborg Kommune.

cfib-aeh@aalborg.dk

Christian Fischer Pedersen

Ph.D og lektor ved Aarhus Universitet.

cfp@eng.au.dk

Kort om AIR

 • Fokus på brug af data og AI til rehabilitering
 • Samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aarhus Universitet, DigiRehab, Viborg Kommune og Syddjurs Kommune
 • Signaturprojekt støttet af Investeringsfonden for Nye Teknologier og Digitale Velfærdsløsninger
 • Open-source projekt
 • Fra medio 2020 til ultimo 2021