Personer


Camilla Fibiger Smed er Visitationschef for Myndighedsafdelingen ’Støtte- og Omsorg’ i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune. Camilla har det daglige ledelsesansvar for visitation af rehabiliterende træning, praktisk hjælp, personlig pleje, ældreboliger, plejehjemspladser og handicapbiler til borgere i Aalborg Kommune. I AIR projektet er Camilla fungerende projektejer- og leder for fremdriften af AIR projektet.

Camilla er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet, og har ca. 20 års ledelses – og konsulenterfaring fra offentlige organisationer.

Vibeke Byg er chefkonsulent i Myndighedssekretariatet, Myndighedsafdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, og projektleder for AIR-projektet.  Hun er ansvarlig for den administrative og organisatoriske del med at planlægge, organisere og styre AIR projektet.

Vibeke er uddannet cand.scient.adm., og har en Ph.D. i offentlig forvaltning og organisation fra Aalborg Universitet. Hun er også ansat som Ekstern Lektor på Aalborg Universitet, hvor hun underviser og vejleder bachelor- og kandidat studerende på uddannelserne Politik & Administration og Samfundsfag.

Flemming Pedersen er Assisterende Visitationschef for Myndighedsafdelingen ’Støtte- og Omsorg’ i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune. Flemming har det daglige assisterende ledelsesansvar for visitation af rehabiliterende træning, praktisk hjælp, personlig pleje, ældreboliger, plejehjemspladser og handicapbiler til borgere i Aalborg Kommune. I AIR projektet er Flemming fungerende projektejer- og leder for fremdriften af AIR projektet.

Flemming er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet, og har ca. 20 års ledelses- og socialrådgiver erfaring fra offentlige organisationer.

Michael Harbo er fysioterapeut, fagbogsforfatter og udviklingschef i firmaet DigiRehab, som laver redskaber til digitalt understøttet træning målrettet ældre i hjemmeplejen. I AIR projektet er han teknisk projektleder, domæneekspert og medudvikler af den kunstige intelligens. DigiRehab benytter big data og et indgående kendskab til træningslæren, til at skabe størst mulig effekt for et minimum af ressourcer.

Christian Fischer Pedersen er lektor ved Sektion for Elektro- og Computerteknologi, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Han er ansvarlig for at udvikle, afprøve og evaluere den kunstige intelligens på baggrund af kvantitative tests og forsøg med en pilotgruppe. Christian har en Ph.D i digital signalbehandling fra Aalborg Universitet og laver til daglig både forskning, undervisning og vejledning af bachelor-, kandidat- og Ph.D-studerende på Aarhus Universitet.

Christian Marius Lillelund er forskningsassistent ved Sektion for Elektro- og Computerteknologi, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, og arbejder som både programmør og dataforsker på AIR-projektet. Han står for den tekniske side af udviklingsprocessen og evaluere løbende forskellige fremgangsmåder, strategier for databehandling og objective kriterier i henhold til de fastlagte målsætninger med AIR. Christian er civilingeniør i computerteknologi og arbejdede før som softwareudvikler i Danske Bank.

Maj Bermann Winther er BI-konsulent ved Aalborg Kommune og arbejder med data fra kommunens omsorgssystem samt løn- og økonomisystem. Maj står for at tilvejebringe data fra Allborg Kommune der skal anvendes i projektet.

Jon Badstue Pedersen er afdelingsleder for It og Digitalisering i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune er meget aktiv i OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab samt i fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Særligt kan nævnes at Syddjurs Kommune i 2020 og 2021 er med i 4 Signaturprojekter vedr. kunstig intelligens.