AIR code

AI-Rehabilitering (AIR) er ét af Regeringens signaturprojekter om afprøvning af kunstig intelligens på det kommunale område. AIR-projektet har konkret fokus på anvendelsen af kunstig intelligens som beslutningsstøtteværktøj til sagsbehandling af rehabiliteringsforløb blandt af ældre borgere.

Kunstig intelligens kan forbedre den offentlige service. Men der er i dag få erfaringer med teknologien i den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er med økonomiaftalerne for 2020 blevet enige om, at kommuner og regioner skal afprøve kunstig intelligens for at få nogle erfaringer med hvordan man kan løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektorservice.

På siden finder informationer om projektet, de involverede, vores udgivelser, en gennemgang af softwaren bag samt en interaktiv demo.

Kort om AIR

  • Fokus på brug af data og AI til rehabilitering
  • Samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aarhus Universitet, DigiRehab, Viborg Kommune og Syddjurs Kommune
  • Signaturprojekt støttet af Investeringsfonden for Nye Teknologier og Digitale Velfærdsløsninger
  • Open-source projekt
  • Fra medio 2020 til ultimo 2021