Kommuner og regioner skal afprøve kunstig intelligens for at løfte kvaliteten i den offentlige service

Kommuner og regioner skal gennem 15 signaturprojekter afprøve kunstig intelligens inden for sundhedsområdet, social- og beskæftigelsesområdet samt tværgående sagsbehandling.

Kunstig intelligens kan forbedre den offentlige service. Det kan den gøre ved fx at diagnosticere sygdomme hurtigt, matche ledige borgere og virksomheder og give borgerne et smartere og mere overskueligt møde med den offentlige sektor. Men der er i dag få erfaringer med teknologien i den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er i økonomiaftalerne for 2020 blevet enige om 15 signaturprojekter, der skal give konkrete og praksisnære erfaringer med kunstig intelligens i kommuner og regioner.

Projekterne i første runde er indstillet til at modtage tilskud for i alt 67 mio. kr. i 2019-2020. Der er otte projekter i regionerne og syv i kommunerne:

Klik på linket for læse den fulde artikel:

Kommuner og regioner skal afprøve kunstig intelligens for at løfte kvaliteten i den offentlige service