Aarhus Universitets segl

Biblia Manichaica

Reception og transformation af Bibelen i manikæiske kilder

Foto: Bibliothèque nationale de France

Profil

Projektets formål er at yde et bidrag til en nyvurdering af det religions- og kirkehistorisk vigtige spørgsmål om manikæismens forhold til kristendommen. I den forbindelse vil projektets forskergruppe etablere et flersproget kilde- og opslagsværk kaldet Biblia Manichaica, som skal anføre alle steder i den manikæiske litteratur, der rummer referencer til Bibelen. Værket skal forsynes med en omfattende indledning, der bringer religionshistoriske, teksthistoriske og litterære fortolkninger af det omfattende materiale. Med afsæt i denne omfattende dokumentation af det empiriske materiale tilstræber vi en ny fortolkning af den tidlige og vestlige manikæisme, der understreger dens selvforståelse og karakter som kristen gnosticisme.

"Biblia Manichaica - Reception and Transformation of the Bible in Manichean Sources" blev 2012-2017 støttet med en bevilling på godt 6,6 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation.