Aarhus Universitets segl

Tirsdag den 31. maj

Vi graver kun tre dage og bruger yderligere to dage på digital registrering tilbage på Moesgaard. De to dage er allerede gået, så nu har vi travlt i morgen, den sidste dag, før vi dækker det hele til igen og smutter hjemad mod computerrummet.

Indtil videre har vi lagt to lange grøfter i systemet. Den første meget tæt på en bronzealderhøj – formentlig – som disse gamle marksystemer har lagt sig pænt rundt om uden at forstyrre den. Oldtidens folk havde nemlig meget stor respekt for disse gamle, prægtige gravminder.

Den første grøft ligger på tværs af den største skelvold, hvorfra der udgår yderligere volde på en skråning, der ved lang tids dyrkning er blevet til terrassekanter. Og netop ved en sådan terrassekant har vi lagt den anden grøft ned ad skråningen.

Dertil har vi udgravet det ene hjørne mellem skelvolden og terrassekanten, hvor der er dukket en massiv stenlægning op samt noget meget fragmenteret keramik. Keramikken har, selv om den kun forekommer som små skår, stor betydning, da den kan bruges til at datere stenlægningen. Desuden er eet af de fundne stykker et randstykke, så blot ved en typologisk analyse kan man nogenlunde datere den. Stykket dateredes til et sted mellem sen bronzealder og tidlig førromersk jernalder.

Det er ikke tilfældigt, at den formodede bronzealderhøj og stenlægningen findes inden for voldenes grænser. Stort set alle konstruktioner man finder i marksystemerne ligger sådan, at de ikke forstyrrer voldene – enten er voldene anlagt omkring et gammelt monument eller senere anlæg, såsom en simpel stenlægning, er lagt med respekt for marksystemets struktur. Selv huskonstruktioner lægges indenfor markens grænser – og senere såkaldt ”parcellering” synes inspirereret af oldtidsagrene.

Arbejdet er gået godt, men langsomt indtil videre. Vi har renset profilerne i de to grøfter for rødder, uregelmæssigheder etc., så vi bedre kan se stratigrafien.

Herefter er vi i den anden grøft, på terrassekanten, gået i gang med at tegne og opmåle profilen. I den første grøft er de endnu ikke nået helt så langt, men der er blevet registreret lag og taget billeder som forberedelse til profiltegning.

Derudover har nogle grupper arbejdet med totalstation og målt mange forskellige punkter og koordinater ind for senere at kunne lokalisere og digitalisere profiler, og flader.

I morgen ikke blot forventer vi, men skal vi være færdige med arbejdet, så det tegner til at blive en lang dag, men vi glæder os! 

Følg med i overmorgen!