Aarhus Universitets segl

Introduktion til oldtidsagre

En af de tidligste former for menneskeskabte grænser, som er sammenlignelige med nutidens markskel og havehække, kalder man for Celtic fields eller på dansk: oldtidsagre. Betegnelsen refererer til en særlig måde at opdele landskabet på i små rektangulære markområder á 30 x 30 meter. Allerede i midten af Bronzealderen, omkring 1500 fvt. og frem spreder disse grænser sig over hele Nordvesteuropa. De første tendenser til at opdele marker herhjemme ses dog først omkring år 700 fvt.

I Boes skov ligger der et rigtig velbevaret eksempel på sådanne oldtidsagre. Tilbage i 30’erne og 40’erne kunne sådanne marksystemer stadig ses og opmåles med det blotte øje i de daværende hedeområder. I dag benytter man sig af en teknologi, der hedder LiDAR, som er en slags laserscanning, som foreligger for hele Danmark, og som gør lokaliseringen af markerne meget lettere.

Eftersom, i hvert fald dele af, marksystemet i Boes skov har ligget i skov, så er det bevaret helt frem til i dag. Og tilsyneladende er det rigtig velbevaret, for det strækker sig både over et stort område, og voldene er meget tydelige på kortene. Det er flere steder muligt at iagttage terrassekanter og lave brede volde.