Aarhus Universitets segl

Formålet med udgravningen

Marksystemet ved Boes Skov giver en række optimale iagttagelsesforhold og rejser en vigtige spørgsmål:

For det første ved vi meget lidt om markernes datering, hvornår og over hvor lang tid de opstår samt hvor længe de har været brugt. Det er centralt at få disse spørgsmål besvaret for at finde ud af deres sammenhæng dels med de marksystemer vi kender fra England og Holland, og dels med andre udviklinger i samfundet som fx befolkningstæthed og intensivering af agerbruget.

For det andet ved vi stadig kun lidt om markernes udnyttelsesmønstre og især deres relation til de andre anlæg, der befinder sig inden for markerne, som fx gravhøje, huse, brønde osv. Der er i februar 2016 foretaget prøveudgravning af lokaliteten. Ved undersøgelsen fandtes klare bebyggelsesspor i form af gruber og stolpehuller fra tidlig førromersk jernalder, som kan sættes i forbindelse med de oldtidsagre, der befinder sig inde i Boes Skov.

For det tredje udgør denne gravning en helt central brik i forståelsen af det landskab, der udviklede sig forud for den store hærofring ved Alken, som du sikkert allerede har læst en masse om. Var det i virkeligheden et intensivt udnyttet og måske ganske tæt befolket landbrugslandskab, der gik forud for disse handlinger, eller hvordan skal vi forstå det?