Aarhus Universitets segl

Torsdag den 2. juni

Billede 1: Anna arbejder med fotolisterne
Billede 2: Julie og Stephanie arbejder med prøve- og fundlisterne
Billede 3: Morten arbejder med lagbeskrivelses-listerne

Onsdag startede vi ud med at møde ind lidt tidligere og med en forventning om at afslutte udgravning, så der var lagt op til en travl dag med en smule overarbejde.

Stenlægningen blev finkæmmet og udgravet sådan, at strukturen stod frem, og fladen måltes op med Totalstation. Stenlægningen er forresten, hvad man i arkæologien kalder en røse, som kan være alt fra en stensamling samlet ind fra et marksystem til en urnegrav fra FRJA, hvor stenene dækker urnen. Vi havde desværre ikke tid til at finde ud af, om denne røse blot var en samling sten, eller om der gemte sig en urne nedenunder stenene. Det må arkæologer efter os finde ud af.

Der blev også målt koordinater med totalstation, taget billeder af profilerne i grøft 1 og 2, lavet lagbeskrivelser og udtaget OSL-prøver af lagene i profilerne. OSL er en dateringsmetode. Kort fortalt en måde hvorpå man kan måle, hvornår jorden sidst modtog sollys. På denne udgravning anvendes OSL-datering til at finde ud af, hvornår de forskellige lag i volden er lagt, så vi kan udregne over hvor lang tid de enkelte volde blev opbygget og hvordan.

Snart efter prøveudtagningen i Grøft 2 dækkedes grøften til med den udgravede jord, og et lille hold trådte den nye skovbund flad og dækkede den fint til med blade og grene – alle slap for flåter! Og ingen vil nogensinde kunne se, at der har fundet en udgravning sted ;-)

Herefter løb gravekoen tør for benzin, netop som Michael havde sat sig ind i den! Så der er endnu en grøft og en afdækket stenrøse i Nørreris. I hvert fald til på fredag, hvor Michael kører ud igen og sørger for, at ingen dyr eller mennesker forvilder sig ned i Grøft 1.

Torsdag tog vi alle til Moesgaard igen og bearbejde alle vores indsamlede data.

Dette arbejde består i en hel masse lister: Fundlister, anlægslister, fotolister, tegningslister m.fl. Når alt er ordnet pænt i lister, skulle vi i gang med selve digitaliseringen, der foregik på programmerne MapInfo og Profile Tweaker. Her fandt programmerne ud af at forbinde de rigtige koordinatpunkter med lidt hjælp fra de studerende, og med lidt ekstra hjælp Moesgaards IT-medarbejdere sad vi til sidst med nogle flotte fladetegninger og profiltegninger.

Se video fra udgravning her: