Aarhus Universitets segl

Tirsdag den 7. juni

Mandag kom vi endelig i gang i Boes skov! Vi trak grøfter både i skoven, hvor digevoldinge og terrassekanter stadig er bevarede, og ude på den åbne mark. Se billeder og videoreportage fra udgravningen.

Mandag kom vi endelig i gang i Boes skov! Vi trak grøfter både i skoven, hvor digevoldinge og terrassekanter stadig er bevarede, og ude på den åbne mark. Sidstnævnte felt udgraver vi for at kunne sammenkoble digevoldene med mulige spor efter beboelse.

På marken fandt vi spor af et muligt langhus, kogegruber og keramikgruber.

Kogegruber er ildsteder, hvor man har tilberedt mad, og keramikgruber er store huller, som er blevet gravet og derefter fyldt op med keramik. Fortolkningen af dem er stadig uvis, men kan være bl.a. rituelt eller affald.

Inde i skoven snittede vi på tværs af en terrassekant, som vi også gjorde i Nørreris, og i profilen blev der fundet spor efter et stolpehul. Stolpehullet er et tegn på, at der har være et muligt hegn, som volden er blevet bygget op omkring. Det at finde stolpehuller inde i volden er usædvanligt og kræver rigtig gode bevaringsforhold. Endvidere har vi i terrassekanten fundet et randskår, hvorledes der kunne drages en datering, som var omkring yngre bronzealder.

Se videoreportage fra udgravningen.

I fladen blev der opridset profil, hvorefter der blev taget billeder, således at der så småt kunne begyndes på registreringen i skurvognen. På grund af varmen er jorden præget af tørke, og derfor er det meste af dagen blevet brugt på afrensning af fladen.