Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om uddannelsesudgravningen

Uddannelsesudgravningen strækker sig over fire uger. Der deltager ti studerende fra Aarhus Universitet samt geologer og arkæologer fra Aarhus Universitet, Moesgaard Museum og Museum Skanderborg.

Der er venligst givet tilladelse til at grave på stedet af lodsejer Landmandsselskabet Boes-Søgaard Aps v. Torben Werlauff.

Undersøgelserne koncentrerer sig om to steder. Dels lægges 2-4 korte snit af 1 meters bredde og ca. 10 meters længde gennem de volde, der er bevaret inde i skoven (markeret med gult). Dels åbnes et større felt ude på marken (markeret med blåt), hvor bopladssporene er bevaret.

Til venstre: De planlagte udgravningsgrøfter i og ved Boes skov. Til højre: Michael Vinter, Moesgaard Museum, i færd med at indmåle en tilsvarende grøft gennem en markvold i en skov på Djursland.
Til venstre: Udgravning af en markvold ved Torskov lidt syd for Aarhus. Til højre: sektion af prøver udtaget til OSL-datering. Prøverne til datering placeres hele vejen op gennem volden, så det er muligt at undersøge, hvor lang tid den var om at blive dannet.