Aarhus Universitets segl

Om projektet

Projekt ENTREPOT

I tidlig middelalder forandredes byer og kulturelle netværk i store dele af Afrika og Asien og Europa. Samtidig med at de antikke imperiers bykultur forsvandt mange steder, opstod nye former for komplekse samfund og en rig kultur diversitet. Hertil hører Skandinaviens vikingetidsbyer og deres maritime netværk. Nye arkæologiske undersøgelser viser lignende og stort set samtidige udviklinger i en række kystregioner verden over, fra Indonesien til Irland og fra arabiske og østafrikanske søfarere til Nordsøens frisere og vikinger. De afspejler ikke blot generelle konjunkturer, men konkrete materielle forbindelser: udveksling af genstande eller råmaterialer og udbredelsen af teknologiske og sociale innovationer.

Det arkæologiske projekt ENTREPOT udforsker den globale fremvækst af maritime udvekslingsnetværk og byer i perioden ca. 500-1200 e.Kr. gennem komparative studier af materielle strømninger.

ENTREPOT omfatter en række pilotprojekter, feltarbejde og analyser, der rækker geografisk fra Nordeuropa over Middelhavet til Østafrika og Indien.  De udforsker anvendelsen af nye metoder i materialevidenskab, bioarkæologi og geofysik og integrerer disse med kendte arkæologiske metoder. Derigennem skal det sætte en ny vision for arkæologisk forskning i en mange steder næsten ukendt tidligmiddelalderlig verdensarv.

ENTREPOT er et arkæologisk forskningsprojekt 2012-2014 i samarbejde mellem Aarhus Universitet og University of York, UK.
ENTREPOT er finansieret af Det Frie Forskningsråds forskerkarriere-program Sapere Aude.