DPU

Aarhus Universitets segl

Om spørgeskemaundersøgelsen

ESCU-projektets mål er at få viden om hvad skolekultur betyder for elevers uddannelsesforløb. Til at undersøge skolekulturen på landets skoler har vi udarbejdet et spørgeskema hvor elever i 6. og 9. klasse samt deres matematik- og dansklærere vil blive stillet en række spørgsmål.

Dataindsamling

Mere end 5.000 elever fordelt på 80 skoler i hele landet, er udtrukket til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Skolerne er tilfældigt udvalgt ud fra en række faktorer, herunder skolestørrelse, skoletype, skoleplacering og skolens socioøkonomiske indeks. Denne udvælgelsesmetode kaldes i fagterminologi for en stratificeret klyngeudvælgelse og anvendes for at sikre et repræsentativt udsnit af landets skoler. På de udvalgte skoler skal alle elever på 6. og 9. årgang svare på et elevspørgeskema. Derudover skal disse klassers matematik- og dansklærere svare på et lærerspørgeskema.

Svarene fra disse spørgeskemaer giver os mulighed for at beskrive skolekultur som den opleves af elever og lærere og undersøge hvordan skolekultur påvirker elevernes holdning til og valg af videre uddannelse. Herunder om holdninger til og valg af videre uddannelse er relateret til elevernes baggrund og køn.

 

Den enkelte skole er tilfældigt udvalgt på baggrund af udvalgte karakteristika og det er derfor afgørende for undersøgelsens kvalitet at alle udtrukne skoler deltager.

 

Elevspørgeskemaet

Hver elev skal udfylde et spørgeskema som primært omfatter spørgsmål vedrørende deres holdninger, ønsker og forestillinger om videre uddannelse. Derudover stiller vi en række spørgsmål vedrørende elevernes oplevelse af og interesse for fagene dansk og matematik. Spørgsmålene er i overvejende grad multiple-choice, men der er også enkelte åbne spørgsmål. Det tager cirka 30 minutter at besvare hele spørgeskemaet og kræver ingen forberedelse af eleverne og læreren.

Lærerspørgeskemaet

I de klasser som er udvalgt til vores undersøgelse skal også matematik- og dansklæreren udfylde et spørgeskema. I dette spørger vi blandt andet til lærernes uddannelsesbaggrund, til deres holdninger til videre uddannelse af eleverne og til deres oplevelse af klassen. Derudover har vi i lærerspørgeskemaet en række spørgsmål angående lærerenes oplevelse af kønsforskelle i fagene matematik og dansk.

Spørgeskemaerne bliver udfyldt af elever og lærere ude på skolerne i skoletiden.

Behandling af data

Alle besvarelser er fortrolige og undersøgelsens databehandling følger EU’s Databeskyttelsesforordning. Der bliver ikke offentliggjort data eller rapportering hvor enkelte elever, lærere eller skoler kan identificeres. Data vil i en anonymiseret version blive opbevaret hos Danmarks Statistik på deres sikre servere.