DPU

Aarhus Universitets segl

ESCU - Exploring School Culture

En undersøgelse af aspekter
i den danske skolekultur,
der fremmer social ulighed
og kønsulighed    

Exploring School Culture

Formålet med projektet er at undersøge to aspekter af skolekultur i den danske folkeskole, der er vigtige for fremkomsten af social- og kønsulighed imellem elever:

  • Skolens orientering mod videregående uddannelser, som i en amerikansk ”high school” kontekst er blevet defineret som skolens organisatoriske habitus og
  • fremkomsten af kønsstereotyper, såsom forventninger omkring elevernes kompetencer og præferencer baseret på deres køn.

Til at undersøge skolekultur anvender projektet to forskellige datagrundlag. For det første designes og anvendes der en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at indfange lærernes og elevernes værdier, attituder og praksisser.

For det andet undersøger projektet skolekultur ved at anvende nyligt tilgængelige former for proces-generede data på skolerne (”big data”). Mere konkret anvendes der app-genereret brugerdata fra den læse-app, der hedder BookBites. 

Deltagere fra DPU, Aarhus Universitet

Deltagere fra Københavns Universitet

Stephen Alstrup

  • Mail: s.alstrup@di.ku.dk
  • Universitetsparken 1, 1-2-30B, 2100 København Ø, Bygning: 1-2-30B
  • Telefon: +45 35 33 56 91

 


Fabian Cristian Gieseke


Stefan Oehmcke