Erhvervslivet


Hvordan fremmer du din virksomheds fremmedsprogskompetencer?

Konkrete anbefalinger

 1. Gennemfør en behovsanalyse på sprogområdet på arbejdspladsen. Identificer lingvistiske styrker og svagheder i jeres virksomhed og tydeliggør de nuværende og fremtidige sproglige behov. Dette medvirker til at skabe klare mål og udforme handleplaner til at opnå en tilfredsstillende sproglige kapacitet.
 2. Vurder medarbejderes sproglige færdigheder. Foretag en professionel bedømmelse af jeres medarbejderes sproglige kunnen som det første trin på vejen til at identificere de lingvistiske styrker og svagheder, som jeres arbejdsplads har.

 3. Skab og vedligehold et overblik over de lingvistiske og kulturelle kompetencer på jeres arbejdsplads.

 4. Gør fremmedsprog til et strategisk fokusområde under rekrutteringsprocessen. Læg vægt på ansøgere med kvalifikationer inden for fremmedsprog baseret på jeres virksomheds mål. Fremhæv især en interesse for fremtidige medarbejdere med flersprogede og tværkulturelle kompetencer i al rekrutteringsinformation og virksomhedskommunikation.

 5. Giv videreuddannelse til aspirerende kandidater og medarbejdere, der mangler de nødvendige sprogfærdigheder. Kursus, individuel vejledning, online undervisning og andre varierende læringstilgange kunne være mulige forslag til videreuddannelse.
  • Overvej et undervisningsforløb tilpasset de forskellige afdelinger i jeres virksomhed. Ikke alle roller kræver nødvendigvis det samme niveau af sproglige færdigheder. Mange tilegner sig et specialiseret ordforråd specifikt for deres arbejdsfelt. Dæk de sproglige behov med øvelser der er relevante for at fungere i det specifikke felt.
 6. Identificer og dyrk en forbindelseslinje til flersprogede talenter.
  • Samarbejd med uddannelsesinstitutioner med internationale studier, fremmedsprogsprogrammer og udvekslingsaftaler. Tydeliggør erhvervets behov for dygtige flersprogede medarbejdere som hjælp til tilrettelæggelsen af relevante undervisningsforløb – inklusiv læseplaner, der fremmer den funktionelle brug af sprog i jura, ingeniørvirksomheder, sundhedsvæsenet, turisme, de sociale myndigheder and andre sektorer.
  • Tilbyd praktik og jobmuligheder til kvalificerede studerende og nyligt færdiguddannede med lingvistiske og globale kompetencer med relevans for jeres virksomhed.
 7. Støt og styrk en regional og national politik, der er lydhør over for de behov som virksomhedernes flersprogede arbejdsstyrker har – inklusiv finansieringen af indledende sproglæringsprogrammer.