Generation Global

  • Flersprogethed og interkulturelle kompetencer til fremtidens arbejdsmarked

Generation Global er et Erasmus+ projekt, der skal skærpe bevidstheden blandt forskellige interessenter for, at det er relevant at kunne andre sprog end engelsk på det moderne arbejdsmarked. Konkret er formålet at arbejde internationalt sammen om at opbygge nationale værktøjskasser, som skal henvende sig til erhvervslivet, karrierevejledere og uddannelsesplanlæggere samt til unge mennesker og deres forældre.