Aarhus Universitets segl

Forløbsoversigt

Siden her giver dig en oversigt over indholdet i de forskellige undervisningsforløb. Forløbene er udarbejdet efter de fællesfaglige fokusområder fra undervisningsministeriet (venstre kolonne). Alle forløbene er tværfaglige og kan anvendes til undervisning op til den fællesfaglige naturfagsprøve, fællesfaglige uger eller i de enkelte naturfag.

Der er otte tværfaglige forløb. Klikker du på forløbene i oversigten, kommer du ind på det enkelte forløb, hvor du kan se de specifikke emner under hvert fag (biologi, geografi, fysik/kemi). Til forløbene ligger lærevejledninger (højre kolonne). Klik på ’læs mere’ for at se den fulde lærevejledning.

Fællesfaglige fokusområder fra UVM Forløb fra Hovedet i havet Kommentarer til læreren

Bæredygtige energiforsyning på lokalt og globalt plan

Tang-tastic - Er tang og alger fremtidens fødevare?

Forløbet handler om tang og forskellige anvendelsesmuligheder.

Se lærervejledning her

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Den sidste fisk - overfiskning eller bæredygtigt fiskeri?

Forløbet handler om hvilke fysiske og kemiske forhold der har betydning for fiskeri og fiskemetoder, samt hvordan man kan sikre bæredygtigt fiskeri.
Fra bund til mund – Kommer fremtidens bæredygtige mad fra havet?

Forløbet handler om hvilke ressourcer fra havet vi kan bruge til fødevarer, hvordan og hvorfor det er bæredygtigt.

Se lærervejledning her

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

De dyrebare dråber - Rent drikkevand til fremtidige generationer – hvorfor og hvordan?    

Forløbet handler om drikkevandsforsyningen nu og i fremtiden. Teknologierne bag, vandets kredsløb og dyrs tilpasning vil bl.a. blive behandlet i forløbet. 

Se lærervejledning her

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Plastik på tværs - plastik - godt eller skidt?

Forløbet handler om hvad plastik er, hvordan det produceres, de naturmæssige og samfundsmæssige udfordringer ift. plastik og hvad fremtiden måske byder på. 

Se lærervejledning her

Når havet har åndenød  – Hvad starter et iltsvind, hvilken betydning har et iltsvind for livet i havet, og hvad kan vi gøre ved det?    

Forløbet handler om, hvad iltsvind er, hvordan det dannes, og hvilke konsekvenser det har for livet i havet. Det handler også om forskellige løsninger på iltsvind.

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Det oplyste hav - hvad betyder lys og stråling for livet i havet?  Forløbet handler om hvilken betydning lys og stråling har for livet i havet. Hvilke fysiske egenskaber lys har, hvilke tilpasninger livet laver til lys og hvordan klimaet spiller ind. 

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Havets energi - hvilke teknologier? Forløbet hander om teknologiforståelse med eksempler fra energiforsyning på havet.